سلام ، به وبسایت شرکت دیاکو انرژی خوش آمدید.

چهارراه ولیعصر کوچه شهید بالاور پلاک 7 واحد 14
ایران ، تهران

Projects - شرکت دیاکو انرژی دانش ایرانی استاندارد جهانی

دستگاه Brine crystallization

دستگاه Brine crystallization

پلی الکترولیت آنیونی HPAM

پلی الکترولیت آنیونی HPAM

خرید مادبالانس

خرید مادبالانس

Dual Extraction

Dual Extraction

دستگاه Retort Kit

دستگاه Retort Kit

Garrett Gas Train

Garrett Gas Train