تولید دستگاه های سفارشی

تولید دستگاه های سفارشی

شرکت دیاکو انرژی

تیم فنی مهندسی شرکت دیاکو انرژی با تجربه ساخت چندین دستگاه آزمایشگاهی و صنعتی آماده ساخت هرگونه دستگاه سفارشی از طرف کارفرماهای محترم با قابلیت های متفاوت می باشد.

 

تیم دیاکو انرژی متشکل از نیروهای مهندسی برق، مکانیک، مواد مهندسی نفت و … بوده و قابلیت ساخت هرگونه دستگاهی را دارا می باشد.

مجموعه دیاکو انرژی درباره دستگاه سفارشی یک پروپوزال فنی و یک پروپوزال مالی به کارفرمای محترم تحویل داده و در زمان مقرر دستگاه به کارفرما با قابلیت های تعریف شده در پروپوزال تقدیم می گردد.

X