تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه سیال حفاری

راه اندازی آزمایشگاه سیال حفاری

شرکت دیاکو انرژی

مشاوره کامل برای تجهیز و آماده سازی درست آزمایشگاه مد نظر، با درنظر گیری استانداردهای روز دنیا و نوع آزمایشات مورد نیاز برای اندازه گیری هرکدام از خواص سیال حفاری

تیم فنی مهندسی شرکت دیاکو انرژی جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و دستگاه های ساخته شده، آموزش انجام آزمایشات مختلف اندازه گیری خواص سیال حفاری با دستگاه های مد نظر طبق استاندارد های موجود را به صورت رایگان به کارفرماهای محترم در صورت نیاز ارائه می دهد

شرکت دیاکو انرژی با بهره گیری از تجربه چند ساله متخصصین مجرب مهندسی سیال حفاری و تجربه تجهیز چندین آزمایشگاه سیال حفاری، آماده ارائه خدمات تجهیز و راه اندازی کامل آزمایشگاه سیال حفاری با استاندارد های روز دنیا و استاندارد های صنعت نفت ایران می باشد. جهت این کار تامین تمام موارد مورد نیاز و دستگاه ها طبق نیاز کارفرما صورت پذیرفته و به صورت تولیدی توسط شرکت دیاکو انرژی و یا تامین از شرکت های Ofite و Fann صورت می پذیرد.

X