تامین و ساخت قطعات مربوط به دستگاه ها

تامین و ساخت قطعات مربوط به دستگاه ها

شرکت دیاکو انرژی

تیم فنی مهندسی شرکت دیاکو انرژی با تجربه ساخت چندین دستگاه آزمایشگاهی و صنعتی آماده تامین و یا ساخت قطعات مربوط به دستگاه های موجود کارفرماهای محترم می باشد.

تیم فنی مهندسی دیاکو انرژی با در نظرگیری استاندارد های کنترل کیفیت افزایه های سیال حفاری و نوع آزمایشاتی که باید برای اندازه گیری خواص سیال حفاری انجام گردد اقدام به تامین قطعات و لوازم جانبی مورد نیاز جهت انجام تست های لازم کرده است که در این راستا محصولات زیر را آماده تحویل دارد.

X